Ne fshatin Kabash te Kosoves

Fotografi e bere me date 06 maj 2013  ne fshatin Kabash te Kosoves. Ne fotografi: Prof Xhemal Meci, Ferit Kabashi dhe Hasan Laci.

Banoret e fshatit Kabash ne Prizrenin e Kosoves jane me origjine nga Kabashi i Pukes.
Ato aktualisht jane te vendosur ne fshatin Korishte te Prizrenit.