I falen gjynahet e kaluara personi qe…

Trasmeton Ebu Hurejra se Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe duke e shpresuar shperblimin e tij vetem prej Allahut xh.sh. , i falen gjynahet e kaluara. Kush e kalon naten e Kadrit me ibadet e besim duke shpresuar shperblimin vetem prej Allahut xh.sh. do i falen gjynahet e kaluara.” (Buhari)

Pergatiti

Gezim KOPANI