Namazi i Teravive, menyra e faljes

Teravih dhe tervih rrjedhin prej fjales raha, qe ne gjuhen shqipe perkon me fjalen rahat ose qetesi. Shumesi i fjales teravihatun d.m.th pushim (pas selamit) ne namaz.

Pse falet namazi i teravive?

Namazi i teravivie eshte namaz qe falet vetem ne muajin e Ramazanit. Ky namaz falet me qellimin e afrimit me adhurim tek Allahu xh.sh.

Muhammedi a.s. thote:
“Muaji i Ramazanit eshte mbreti i muajve. Ne te adhurimi ka vlera me te medha se sa ne muajit e tjere.”
(Buhari, Muslim)

Po ashtu Muhammedi a.s. ka thene:

“Kush falet gjate neteve te Ramazanit me besim dhe duke shpresuar shperblimin nga Allahu xh.sh , Allahu xh.sh do t’ia falet gjynahet qe i ka bere me pare.”  (Buhariu)

Kur falet namazi i teravive?

Teravite falen vetem ne muajin e shejte te Ramazanit. Pasi te jet fal farzi i Jacise dhe dy sunetet e fundit te jacise fillon falja e namazit te Teravive.

Cfare eshte namazi i teravive?

Namazi i teravive eshte namaz i quajtur namaz “muekede” dmth synet i forte. Ky namaz mund te falet edhe vetem ne shtepi por humbet sevapi i Xhamise dhe i xhematit, plus edhe tradita e hz. Muhammed a.s. Gjithashtu nese dikush praktikon faljen e namazit te Teravise ne shtepi duhet te dime se kjo nuk eshte tradite e Profetit Muhammed a.s.

A eshte praktikuar namazi i Teravive ne kohen e hz. Muhammed a.s.?

Namazi i Teravive ka qene nje nder adhurimet me te medha te hz. Muhammed a.s.. Sic transmetohet nga shoket e tij por edhe nga familja e tij qendron se:
“Muhammedi a.s. ka dale edhe eshte falur ne xhami ku me ate u falen edhe nje grup besimtaresh. Aq shume u praktikua namazi i Teravive saqe nje nate Hz. Muhammed a,s, nuk shkoi ne xhami. Ne namazin e sabahut Muhammedi a.s. shkoj ne Xhami edhe pas namazit reaguan ndaj hz. Muhammed a.s. per mungesen qe beri ne namazin e Teravise. Muhammedi a,s, tha: “Degjoni, une e di qe keni qene ne xhami mbreme por jam friksuar qe te mos ju behet farz (obligim)”
( Trans, Aishe r.a.)

Kur u be unik namazi i Teravive?

Teravite u unifikuan nne kohen e Omerit r.a. Tregohet qe : “Nje nate imam Omeri r.a. shkoi ne xhami dhe shikoi grupe grupe besimtaresh duke fal namazin e teravive. Per kete gje tha: “Mendoj qe te bashkohemi edhe ta falim namazin e Teravive me imam. Dhe ashtu ndodhi. Ne kete kohe Omeri r.a. zgjodhi per imam Ubejj bin Ka’b.” (Buhari, Iben Huzejme dhe Bejhakiu)

A mund te behen imam grate ne kete namaz?

Nese ne nje vend ka vetem gra kjo mund te behet dhe zgjidhet njera imam.  Kjo praktikohet ne ato konvikte ku ka vetem vajza dhe se xhamia per te fal kete namaz eshte larg. Ne kete rast ato mund ta falin teravine aty ku ndodhen duke u bere imam njera.

Sa rekate ka namazi i Teravive?

Kemi hadithe te cilat tregojne se namazi i teravive eshte, tete, dymbedhjete etj. Por shumica e dijetarve musliman kan dhene argumente se namazi i Teravive perbehet nga 20 rekate. Keto jane te mbeshtetur nga : Omeri r.a. Aliu r.a. Abdullah ibn Mesudi, Ibni ebi Mulejke, Atta ebi Rebbaha, Ubejj bin Ka’b, Ebu Hanife.

Bejhakiu transmeton pre Saib bin Jezi (shok i profetit a.s.) i cili thote:
“Ne kohen e Omerit dhe te Othmanit kemi falur nga 20 rekate namaz te teravive.”

“Nje nate Aliu r.a. kur hyri ne xhami shikoj xhematin e tij duke fal  me imam namazin e teravive, nga gezimi tha: “Allau xh.sh ia ndricote varrin Omerit r.a ashtu sic e ka ndricuar xhamin me faljen e teravive.”

Po ashtu kemi edhe haditin tjeter te Profetit Muhammed a.s. qe thote: 

“Profeti Muhammed a.s. si ne muajin e Ramazanit ashtu edhe ne muajt e tjere, nuk falte namaz nate me teper se njembedhjete rekate. Ai falte kater rekate dhe mos pyet per bukurin e gjatesin e tyre, pastaj falte kater rekate te tjera dhe pastaj falte tre rekate.” (Buhariu)

Muhammedi a.s. ka thene: 

“Kush falet gjate Ramazanit me imam derisa ai ta perfundoje namazin , do t’i shkruhet shperblimi sikur te jete falur gjithe naten.” (Tirmidhiu)

Pergatiti

Gezim Kopani

Date: 29.07.2011