Sevapet e leximit te Kur’anit

Transmetohet prej Ibn Mesudit r.a. se Muhammedi a.s. ka thene: “Kush lexon nje shkronje nga libri i Allahut (Kur’ani) ka nje shperblim i cili eshte i barabarte me dhjetefish. Nuk them qe Elif Lam Mim jane nje shkronje e vetem, por Elif eshte nje shkronje, Lami nje shkronje, Mimi nje shkronje.” (Tirmidhi)

Pergatiti

Gezim KOPANI