Gjurmet e vjetra Islame ne fshatin Blerim te Pukes

Keto fotografi jane bere  rruges per ne Trun te Poshtem ne fshatin Blerim (Sakat) te Pukes.
Fotografi te bera nga Gezim Kopani, viti 2015. Te tilla gjurme ka ne breg te liqenit, si dhe tek Xhamia e fshatit Trun.
(Ne keto gure shkruan El Merhum Vel Mağfur Hasan bin Husej El Fatiha. Njeri nga varret shkruhet viti i hixhrit 1258, pra qe i bie te jete vitit 1836)
Pergatiti
Gezim KOPANI