Pjese nga aktivitet kulturore islame

Nga aktiviteti kushtuar Profetit Muhamed a.s. Puke 29.3.2014
Nga aktiviteti kushtuar Profetit Muhamed a.s. Puke 28.3.2015
Pas aktivitetit kushtuar Profetit Muhamed a.s. Puke 26.3.2016
Nga aktiviteti kushtuar Profetit Muhamed a.s. Puke 28.3.2015
Nga aktiviteti kushtuar Profetit Muhamed a.s. Puke 28.3.2015
Nga aktiviteti kushtuar Profetit Muhamed a.s. Puke 28.3.2015
Nga aktiviteti kushtuar Profetit Muhamed a.s. Puke 29.3.2014
19.4.2015
Nga aktiviteti kushtuar Profetit Muhamed a.s. Puke 29.3.2014
Myftiu i Pukes Gezim Kopani gjate fjales pershendestese mbajtur ne aktivitetin kushatuar profetit Muhammed a.s. , viti 2014
Nga aktiviteti kushtuar Profetit Muhamed a.s. Puke 2015
Fushe Arrez 13.3.2016
23.3.2014
23.3.2014
13.3.2016
22.3.2014
Fushe Arrez dt.01.3.2015
Puke 13.4.2013
Puke 16.4.2016
Fushe Arrez 20.12.2015
Nga simpoziumi Trandafili i Lindjes Muhammedi a.s. 2.4.2011
Puke 23.5.2015
Puke 13.4.2013
Fushe Arrez 21.2.2016
Fushe Arrez 1.3.2015
Puke 9.4.2015