Shperblimi i Allahut per ate qe fal namaz

Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Kur te ngriheni per te fal namaz, bekimet e Allahut xh.sh. derdhen mbi kokat tuaja,kjo derisa te beni rukun. Kur te shkoni ne ruku, do ju mbuloje meshira e Allahut deris sa te beni sexhde. Ndersa ai qe eshte ne sexhde le ti kerkoj Allahut xh.sh. cfare te deshiroje (pasi duaja i pranohet).” (Sahih)

Gruaja qe rregullisht i fale pese kohet e namazit, agjeron muajin Ramazan, e ruan dhe e mbron nderij e saj, rrespekton bashkeshortin e saj, do ti thuhet: Hy ne xhennet nga cila porte qe deshiron.” (Ahmedi)

Pergatiti
Gezim KOPANI