Kuptimi i Islamit dhe Imanit (besimit)

“An Enes bin Malik jekul: Kale resulul-llahi a.s: “El islamu ala nijetun vel imanu fil kalbi vettekva hehuna jekuluhe thelefthe ve jushiru bijedi ila sadrihi.”

Transmetohet prej Enes b. Malik r.a. se Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Islami eshte dicka e dukshme, ndersa Imani (besimi) eshte ne zemer (me zemer). Devotshmeria (takavaja) ndodhet tek kjo e fundit. Kete Profeti a.s. e perseriti tre here duke e vendosur doren e tij ne zemer.”
Enes b. Malik r.a. rivayet ettigine gore, Peygamber efendimiz s.a.v soyle buyudular: “Islam, açik ve asikiar; iman ise kalpte gizlidir. Takva ise, buradandir! Efendimiz s.a.v bu sozu uç defa soylemis, “Takava buradadir!” derken, eliyle gogusunu isaret etmistir.”

Pergatiti
Gezim KOPANI