Gjate kohes islame Andaluzia kishte 1 mjek per 534 persona

Ilustrim
Numri i mjekeve ne Andaluzi ne kohën e shtetit Emevit (shtetit islam) ishte nje mjek per çdo 534 individ. Ky raport nuk gjendet sot ne asnje prej vendeve te zhvilluara.
Pergatiti
Gezim KOPANI