Mbledhje me Keshillin e ri te Myftinise Puke 2019-2023

Sot u zhvillu mbledhja e Keshillit te Myftinise Puke ku u be konstitumi i anetareve te ri te Keshillit per kater vitet 2019-2023. Anetaret e Keshillit te Myftinise Puke jane:

1. Gezim Kopani (Anetar & Myfti)
2. Arber Hoxha (Anetar & Anetar i KP-se)
3. Ylli Hadroj (Anetar & Sekretar i Keshillit)
4. Bekim Sokoli (Anetar & Imam)
5. Erjon Laçi (Anetar & Imam)
6. Xhemal Meçi (Anetar)
7. Halit Ringaj (Anetar)
8. Mustaf Mehaj (Anetar)
9. Hasan Laçi (Anetar)
10. Ramadan Hoxha (Anetar)
11. Gazmend Djaloshi (Anetar)
12. Yljan Laçi (Anetar)
13. Durim Aga (Anetar)

Pergatiti
Gezim KOPANI