Biseda e xhennetit (parajsa) me xhehenemin (ferrin)

Transmetohet se xhenneti (parajsa) dhe xhehenemi (ferri) kan zhvilluar kete bisede:
“Xhehenemi (ferri) tha:
-Une per banore kam tirane e mendjemedhenj.
Xhenneti (parajsa) tha:
-Une kam te dobet dhe te varferit.
Kur Allahu xh.sh. degjoj kete tha:
-O xhennet (parajse) ! Ti je meshira Ime! Me ty meshiroj ate qe dua!
-O xhehenem (ferr)! Ti je ndeshkimi Im! Me ty ndeshkoj ate qe dua….” (Muslimi)

Pergatiti
Gezim KOPANI