Kuvendi (Mexhlis) i Kajmekamit te Pukes

Xhamia e Koder Hanit Puke , foto e vitit 1916

Kuvendi (Mexhlis)i Kajmekamit te Pukes 

1. Ismail Efendi , Kajmekam
2. Haxhi Ahmet Efendi, Sekretar
3. Ismail Osman Aga     (i zgjedhur nga populli)
4. Muhtar (Myftar) Aga  (i zgjedhur nga populli)
5. Nu (Novi) Mark Aga   (i zgjedhur nga populli)

(Sipas “Iskodra Vilayet Salnamesi”, 1897 (H.1315),  fq.123)

Duhet sqaruar se Ismail Efendiu eshte Ismail Aga i fshatit Kryezi-Puke, e disa thone se eshte ai i Laçajve-Puke.

Pergatiti
Gezim KOPANI