Kur Gjykatesi perballet me ceshtje te veshtir

Tregohet se ne Greqin e Vjeter kishte jetuar nje mesues i njohur me emrin Georgis i cili i jepte mesime privat per drejtesi nje studenti. Mesuesi vendos te lidh nje marvjeshje me studentin. Sipas marveshjes se lidhur, nxenesi i detyrohej mesuesit disa te holla dhe se gjysmen e tyre do i jap para dhenie e gjysmen tjeter kur studenti te fitonte ceshtjen e pare gjyqesore si avokat dhe me kete rast studenti do tregoj se kishte pervetesuar mesimet.
Kur perfundoj programi mesimore, studenti pretendoi se shuma qe i kishte dhene para dhenie mesuesit ishin te mjaftueshme dhe se nuk i detyrohet gje me, per pasoj ceshtjen e pare mbrojtese ne Gjykate iu desh ta bente me mesuesin e tij i cili kishte hapur akuze ndaj studentit per shkeljen e marrveshjes.
Gjate gjykimit te ceshtjes mesuesi e mbrojti akusen e tij duke thene: “Edhe sikur ta fitoj, edhe sikur ta humb kete ceshtje, kam per te marr pjesen e mbetur.”
Gjykatesi i habitur pyet per arsyen? Mesuesi tha:Po ta fitoj kete ceshtje, ju duhet te vendosni se me takon te marr pjesen e mbetur. Ndresa po te vendosni kunder meje, do te thote se une e humba ceshje, ndersa studenti ime fitoi. Atehere, perse kemi ardhur ne gjyq? Po qe se ceshtjen, qe eshte mbrojtja e pare e tij, e fiton studenti, sipas marrveshjes , ju duhet te vendosni qe une te marr gjysmen e mbetur te pageses. Ne te kunderten, nese nuk e marr shperblimin, marreveshja shfuqizohet ne menyre arbritare, gje qe eshte e pamundur.”
Nga ana tjeter studenti mbrojti veten e tij duke thene:
“Edhe sikur ta fitoj, edhe sikur ta humb kete ceshtje, shumen e kerkuar nga akuzuesi s’kam per ta paguar dhe nuk duhet ta paguaj. Sepse po ta fitoj, nuk do te paguaj se ashtu do te jete vendimi juaj, po e humba, prape nuk do e paguaj, sepse nuk do te jete plotesuar kushti i vene ne marreveshje. Ne kete kuader, po te merrni vendim qe ta paguaj borxhin, do te keni marre nje vendim ne kundershtim me marreveshjen, gje qe bie ne kundershtim me ligjin.”

Pergatiti
Gezim KOPANI