Çfare jane hadithet Kudsi ?

Cfare jane hadithet Kudsi?

Fjala Kudsi do te thote “Hyjnor”, po ashtu mund ti quajme edhe hadithe te bekuar. Haditi Kudrsi eshte ajo e cila persa i perket kuptimit eshte prej Allahut xh.sh, ndersa fjalet jane thene prej Profetit Muhammed a.s. Pra hadithet Kudsi jane ato hadithe qe Allahu ia ka komunikuar profetit Muhammed a.s. Komunikimet ia jane bere disa here Profetit Muhmmed a.s. nepermjet melekut Xhebrail e disa here ne forma te tjera.
Shkollat islame jane te ndare ne dy mendime ku thone se: Kuptimi dhe fjalet e Kudsis jane prej Allahut xh.sh. prandaj ata quhen Kudsi pra qe jane prej Allahut xh.sh. Ndersa mendimi tjeter eshte se kuptimi eshte prej Allahut e fjalet jane thene prej Profetit Muhammed a.s.
Hadithet Kudsi ndryshojne nga Kur’ani dhe se Kur’ani i bekuar eshte siper tyre. Hadithet Kudsi nuk jane ajete Kur’anore e si te tille ato nuk lexohen ne namaze.
Ka dallime mes haditheve Kudsi dhe Haditheve te Profetit Muhammed a.s. Nder dallimet eshte se zinxhiri i trasmetimit tek hadithet Profetike perfundon me fjalen e Profetit Muhammed a.s. ndersa tek hadithet Kudsi perfundon tek fjala e Allahut xh.sh.
Hadithet Kudsi jane shenuar ne dy menyra kryesore; i pari eshte se hadithi Kudsi duhet te filloje me fjalet e Profetit Muhammed i cili thote se Allahu xh.sh. ka percjell e thote. Ndersa menyra e dyte fillon me fjalet: Allahu xh.sh. thote.
Numri i haditheve Kudsi eshte i kufizuar  dhe ato permendin disa ceshtje si psh; Kryerja e sakte e obligimeve fetare, rritjen e shkolles se moralit te larte etj.

Pergatiti
Gezim KOPANI