Kur gruaja mund te bej imam?

Ne rastet kur nje grup grash u ka kaluar namazi qe drejtohet nga imami (hoxha) e nga kjo  jane pa drejtues (imam, hoxhe) per te fal namazin , atehere ky grup grash eshte e pelqyeshme qe te zgjedhin njeren prej tyre si imam per te fal namazin. Ne te kunderten nuk lejohet.
Sipas nje trasmetimi kemi se “Aishja r.a ka bere imam grave ne namaz dhe ka qendruar ne mes tyre ne rreshtin e pare.”  Umu Seleme gjithashtu vepronte ne kete menyre.
Po ashtu kemi se “Profeti Muhammed a.s. ka caktuar nje muezin te therras ezanin per Uarakan dhe e caktoi Uarakan te udhehiqte familjen e saj ne namazet farz.”
(Hadith hasan, Ebu Davudi)

Pergatiti
Gezim KOPANI