Ismail Osman Laçi

Ismail Osman Laci

Ismaili eshte ai me “Llullen e duhanit” ne dore (Ismaili u bë kryetar i Kuvendit (Mexhlis) te Kajmekamit të Pukës, “İşkodra Vilayet Salnamesi H.1315” pra viti 1897-1898 fq.123 )
Bashkeshortja e Ismailit Mejhane dhe Abdullah Zyber Laçi

dy fëmijet (nipat) janë:

Sherif Osman Laçi
Xheladin Osman Laçi

Kjo fotografi është bërë në vitin 1943 nga një aparat fotografik me vet shkrepje. Fotografia është bërë teksa Ismaili po kthehej me bagëtit e tij nga mali i Tërbunit.
V/O: Kjo fotografi publikohet për herë të parë në internet.

Pergatiti
Gezim KOPANI