Lutja kur veshtirsohet ndonje pune

Trasmeton Enesi r.a. se Profeti Muhammed a.s. ka thene se: Kur ndonjerit i veshtirsohet ndonje pune le te thote kete lutje: “All-llahumme la sehle il-la ma xhealtehu sehlen ve ente texh-alul hazene idha shi-te sehla.” d.m.th; “O Allahu im! Ska lehtesi pervec asaj qe Ti (Allah) e ben te lehte. Ti (Allah) je Ai qe veshtirson kur te duash dhe lehteson kur te duash.” (Hadith hasan. Hadith i paraqitur nga Ibni Sinij & Ibni Hibbani)

Pergatiti
Gezim KOPANI

Sqarim: “Lutja (dua) eshte çeshtje personale dhe ajo eshte ne vartesi te cilesis se besimit, cfare njeriu eshte etj. Lutja behet duke qene i paster qofte ne trup por edhe ne shpirt.”