Cfare eshte Mihrabi?

Mihrabi i Isfahanit
Mihrab eshte fjale arabe dhe ka per qellim vend drejtim i faljes se namazit. Tek mihrabi qendron imami (hoxha) i cili drejton besimtaret mysliman gjate faljes se namazit farz. Mihrami ka form te ngjashme me kupolen. Mihrabet jane ne madhe dhe froma te ndrushme. Nder elementet me te rendesishme ne xhami eshte Mihrabi. Ne shumicen dermuese Mihrabi eshte i zbukuruar me mbishkrime kaligrafike islame si psh: pllaka arabeska(1), forme abstrakte gjometrike, sure nga Kur’ani apo thenie te Profetit Muhammed a.s. Nder Mihrabet me te famshme te zbukuruar eshte Mihrabi i Xhamise se Medresese ne Isfahan(2) i ndertuara ne vitin 755 para eres sone. Ne kete Mihrab ke te shrkuar me shkrim kaligrafik  hadith te Profetit Muhammed a.s.
                                                                                                                                                                                                                                               Pergatiti
Gezim KOPANI 
___________
1. Me Arabeska nenkuptohen zbukurimet ne forme bimore te stilizuara ne figure gjeometrike e qe jane te gershetuara.
2. Isfani ndodhet ne Iran.