Shfrytezo pese gjera , para se te te vijne pese te tjera

Profeti Muhammed a.s. ka thene:

“Shfrytezo pese gjera , para se te te vijne pese te tjera:

1. Rinin para se te plakesh.
2. Shendetin para se te semuresh.
3. Pasurin para se te te vije varferia.
4. Kohen e lire para se te jesh i zene .
5. Jeten para se te te vije vdekja.

(El Hakim, Bejhakij “Shuabul Iman” etj.)

Pergatiti
Gezim Kopani