Rendesia e emrave te Allahut xh.sh pj.2

16. El Vehhabu xh.xh ( Dhuruesi )

Kush ka nje deshire ose eshte ngusht nga ana ekonomike dhe merr abdest dhe fal dy rekate namaz nate, Allahu xh.sh do ia pranoj lutjen.

17. El Rezzaku xh.xh. ( Furnizuesi )

Ai qe thote Ja Rezzaku, Allahu xh.sh do ia hap dyert e riskut.

18. El Fettahu xh.sh ( Zgjidhjedhenesi )

Ai qe thote Ja Fettahu! Allahu xh.sh do i jap fitore.

19. El Alimu xh.xh ( I Gjithedituri )

Allahu xh.sh ia ndricon shpirtin atij qe thote Ja Alimu!

20. El Kabidu xh.xh ( Shtrenguesi )

Ata qe per 40 dite gjate ngrenjes ne 5 kafshata permend emrin Ja Kabiu, do jete i mbrojtur nga uria.

21. El Basitu xh.xh ( Dhenesi )

Ai qe lutet para perendimit te diellit duke hene Ja Basitu, Allahu xh.sh nuk e ben nevojtar ndaj te tjereve.

22. El Hafidu xh.xh ( Perulesi )

Ai qe agjeron kater dite, dhe ne diten e kater te agjerimit thote 70 mije here  Ja Hafidu, Allahu xh.sh do e mbroj nga e keqja e armikut.

23. Er Rafiu xh.xh ( Lartesuesi )

Ai qe cdo dite e nate lexon nga 100 here Ja Rafiu!, Allahu xh.sh do e lartesoje nga njerzit e tjere nga pikpamja e pasurise dhe e nderit.

24. El Muizzu xh.sh ( Ngritesi )

Ai qe thote 140 here Ja Muizzu diten e xhuma dhe te shtune mbas namazit te Jacise Allahu xh.sh do e mundesoj qe te mos friksohet nga askush.

25. El Mudhil-lu xh.xh ( Nenshtruesi )

Ai qe deshiron te jene te sigurte ndaj dhunes le te thote Ja Mudhil-lu!

26. Es Semiu xh.xh ( Degjuesi )

Ai qe thote cdo dite te ejte mbas namazit te ikindise  100 here Ja Semiu, Allahu xh.sh ia heq te gjitha nevojat.

27. El Basiru xh.xh ( Veshtruesi )

Kush thote diten e xhuma 100 here Ja Basiru, do fitoj dashurine e Allahut xh.sh

28. El Hakemu xh.xh ( Gjykuesi )

Allahu xh.sh ia largon te fshetat atij qe thote Ja Hakemu!

29. El Adlu xh.xh ( I Drejti )

Allahu xh.sh i ben njerez te bindur ata qe diten e xhuma thone Ja Adlu!

30. El Latifu xh.xh ( I Buti )

Ai qe eshte i varfer dhe pa njeri dhe lexon 100 here Ja Latifu pas faljes se dy rekateve namaz, Allahu xh.sh do ia pranoj lutjen.

31. El Habiru xh.sh ( I Gjithinformuari )

Kush thote vazhdimisht Ja Habiru, Allahu xh.sh do e shpetoj nga huqet e keqija.

Pergatiti
Gezim KOPANI

Dt.13.09.2013

Burimi: https://gezim-kopani.blogspot.com/