Allahu xh.sh thote: Nese robi im me afrohet duke ecur , Une do ti afrohem duke vrapuar !

Transmetohet nga Ebu Hurejre r.a. se Profeti Muhammed a.s. ka thene:
Allahu xh.sh. thote: “Une Jam ashtu sic mendon njeriu per Mua, dhe Une jam me te kur me kujton. Nese me permend ne veten e tij, Une do ta permend ate ne Veten Time, nese me permend ne mesin e njerezve, Une do ta permend ne nje bashkesia edhe me te mire se ajo. Nese me afrohet nje pellembe, Une do i afrohem nje krah, nese me afrohet nje krah, Une do t’i afrohem nje dore, nese me vjen duke ecur, Und do t’i afrohem duke vrapuar.” (Buhari & Muslim)

Pergatiti
Gezim KOPANI