Ne xhamin e fshatit Reçan – Kosove

Xhamia e fshatit Reçan

Xhamia e fshatit Reçan eshte pjese e Keshillit te Bashkesise Islame te Prizrenit. Ajo eshte ndertuar rreth vitit 1980. Me vone i eshte bere nje restaurim i jashtem me kontribut te Mursel Hududi (xhematili i xhamise).
Brenda xhamia eshte e zbukuaruar me kaligrafi islame si dhe disa zbukurime te tjera.

Pergatiti
Gezim KOPANI

Myftiu i Pukes Gezim Kopani me Mursel Hududi
(Fotografi e dates; 04 prill 2021)