Dita e Gjykimit dhe Njeriu i pasur

Profeti Muhammed a.s.ka thene: “Diten e Gjykimit do paraqitet para Allahu nje njeri i cili ka qene i pasur ne kete bote.
Allahu xh.sh. do i thote: – “Çfare te pengoj ty qe  te me adhurosh Mua?
Njeriu i pasur do i thote: Ma mori mendjen pasria e madhe!
Allahu xh.sh. i thote: – A mos valle ishe me i pasur se robi im Sulejmani a.s.? Atij (Sulejmanit) nuk ia mori mendjen pasuria!” (Bejhakiu)

Pergatiti
Gezim Kopani