Fetva e shkruar nga shqiptari i biri i Ivaz Mehmed Pashes, Ibrahimi (1719-1797)

Dy fetva nxjerr ne Shejhul Islamit te 80 te shtetit Osman dhe shkruar nga dora e shqiptarit Ibrahim efendi, i biri i Ivaz Mehmed Pashes (1719-1797) Varri i te cilit ndodhet prane xhamise se Bajazitit ne Stamboll.
Marr nga: Mufid Yuksel/fb