Pese miresit e muajit Ramazan

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se kur afrohej muaji Ramazan, Profeti Muhammed a.s. ishte me i gezuar dhe i buzeqeshur. U bashkonte me shoket dhe i gezuar u thoshte: “Allahu xh.sh. i ka dhuruar myslimaneve (qe i bejne ibadet Allahut xh.sh) ne muajin ramazan pese dhurata, dhurata te cilat vetem populli im (si pejgamber) i jane dhene: 1. Era e gojes se agjeruesit eshte me e dashut tek Allahu xh.sh se aroma e miskut, 2. Per agjeruesin luten te gjitha krijesat deri ne momentin kur agjerusi ben iftar, 3. Gjate muajit ramazan zbukurohet xhenneti, dhe gjate muajit Ramazan Allahu xh.sh i thote xhennetit: Zbukurohu o xhenneti im. Behu gati per agjeruesit, per roberit e mi. 4. Ne muajin ramazan lidhen shejtanet, 5. Naten e fundit te ramazanit agjeruesit i falen gjynahet.”

Kur shoket e Profetit e degjuan kete te fundit i thane profetit Muhammed a.s; “E keni fajlen per naten e Kadrit? Muhammedi a.s. tha: Jo! Nata e kadrit eshte nate tjeter, ndersa une po flas per fundin e Ramazant. A nuk e keni shikuar se puntori shperblehet pasi perfundon punen e tij? Keshtu agjeruesi merr shperblimin ne naten e fundit te ramazanit.

Pergatiti

Gezim Kopani