Porta e agjeruesve ne Xhennet

Profeti Muhammed a.s. ka thene:

“Xhenneti ka tete porta, nje nga keto porta quhet Er Rejjan. Ne kete porte do hyjne vetem per agjeruesit (ramazanit). Kur te hyje agjeruesi i fundit, ajo porte mbyllet dhe askush tjeter nuk hyn me nga ajo porte.”

Pergatiti
Gezim KOPANI