Cili ishte urimi i Profetit a.s. gjate muajit Ramazan ?

Transmetohet nga Enes b Maliks r.a. se Profeti Muhamed a.s. ka thene: “ Agjeruesit befshin iftar pran jush, te miret e ngrenshin ushqimin tuaj, meleket zbritshin mbi ju (befshin lutje per ju)!” (Sawm)

Pergatiti

Gezim KOPANI