Gjate muajit Ramazan Allahu xh.sh. shikon garimin ne punet e mira

Ne lidhje me muajin e bekuar te Ramazanit, Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Ne muajin e Ramazanit Allahu xh.sh ju ben te pasur, per shkak te ketij muaj ju meshiron, jua shlyen gabimet dhe ne kete muaj i pranuar lutjet tuaja. Allahu xh.sh vezhgon garen mes jush (per punet e mira dhe adhurimet ne muajin e Ramazanit) dhe krenohet me ju karshi melekeve. Prandaj tregoni veten tuaj para Allahut xh.sh me miresi dhe bamiresi. Fatkeq eshte ai qe ne muajin e ramazanit e privon veten nga meshira e Allahut xh.sh.” (Hesjemi, Mexhmeuz Zevaid)

 

Pergatiti

Gezim KOPANI