Kush nuk mund ta zevendesoj agjerimin e lene?

Personi i cili pas asnje shkak fetare nuk agjeron qofte edhe nje dite, ai nuk mund ta zevendesoj ate dite. Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Kush nuk e agjeron nje dite prej muajit ramazan (duke mos pasur shkak fetare) nuk mundta zevendesoje ate dite edhe qoftese agjeron gjith jeten e tij.” (Ebu Daudi, Tirmidhi, Ibn Maxhe)

Pergatiti

Gezim Kopani