Vlera e bujarise , sadakas

Profeti Muhammed a.s. ka thene:
“Bujaria eshte nje nga portat e xhennetit deget e te ciles shtrihen deri ne kete bote, prandaj kush kapet ne keto dege, do e dergojne ne xhennet. Ndersa koprracia eshte nje prej drunjeve te zjarrit, deget e te ciles zgjaten edhe ne kete bote, prandaj kush mbeshtetet apo kapet per njeren prej saj, ajo (kapja) do ta dergoj ne xhehennem.” (Bejhakiu)

Ndersa ne nje hadith tjeter kemi: “Njeriu bujar eshte afer Allahut xh.sh. dhe njerezve (njerezve te mir) dhe eshte afer xhennetit dhe larg zjarrit. Ndersa kopraci eshte larg Allahut e njerezve te mire dhe large xhennetit dhe afer zjarrit.”

Ndersa ne nje hadith tjeter kemi: “Doredhenesi eshte me afer Allahut xh.sh. sesa i devotshmi doreshternguar.” (Tirmidhi)

Pergatiti
Gezim KOPANI