Rregullat e te shkuarit ne banjo – tualet

Personi qe hyn ne banoje duhet te futet me kemben e majte.

Perveç pastertis (higjen) islami i kushton vemendje qe myslimani te mos shkoj ne banjo duke pasur me vete gjera qe kan te shkruar emrin Allahut. Sipas nje trasmetimit qe vjen nga Enesi r.a. kemi se; “Profeti Muhammed paska mbajt nje unaz e cila kishte te shkruar: “Muhammed Resulullah” dmth “Muhamedi eshte i Derguari i Allahut” dhe ai sa here qe shkonte ne banjo e hiqt ate.” (Ebu Daud, “daif”)
Te gjithe e dim qe ne qendrat tregtare dhe jo vetem eksistonje banjo te tilla publike te cilat nuk garantonje intimitetin personal, sidomos ne banjot e meshkujve. Ne keto raste muslimani nuk duhet te kryej nevojen e tij ne ambjentet e perbashketa por duhet te shkoj tek kabinat e detikura. Ruatja e intimitetin ne kryerjen e nevojes personale eshte nje nder rregullat e fese islame sa i takon shkuarjes ne banjo (tualet).
Sipas Ebu Davudit r,a, kemi se: “Kur profeti Muhammed a.s. donte te kryente nevojat e tij personale, atehere ai shkonte ne nje vend ku askush nuk mund ta shihte.” Ne nje hadith nga Ebi Said kemi se Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Nuk e do Allahu xh.sh. ate njeri i cili gjate kryerjes se nevojes personale zbulon pjeset e turpshme.”
Nuk duhet folur gjate kohes se kryerjes se nevojes personale. Kjo behet per te zbatuar rregullin e fese islame kur Ebu Said r.a. transmetohet se Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Nuk e do Allahu ate njeri i cili bisedon gjate kryerjes se nevojes personale.” Po ashtu kjo behet dhe per shkak te higjenes me qellim qe te mos merret fryme me goje.
Nevoja personale nuk duhet kryer ne drejtim nga Qabja. Ebu Hurejra r.a. trasnmeton se Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Kur ndonjeri nga ju kryen nevojen personale, ai as nuk duhet te kthehet me fytyr nga kibla (Qabja) por as te kthehet me shpine.”
Gjate kohes se kryerjes se nevojes personale duhet pasur kujdes qe te mos behet pis. Ne nje trasnmetim prej Ebu Musa r.a. kemi se Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Kur ndonjeri nga ju do te kryej nevojen personale (urinoj), ai duhet te kujdeset qe te ruhet urina e tij dhe jo vetem.” Po ashtu duhet patur kujdes qe vendi ku kryen nevojen personale te jete i pershtatshem, i paster. Meshkujt duhet te ken parasysh rregullin i cili ndalon urinimin ne kemb.
Nuk ben te kryhet nevoja personale nen hijen e pemeve ne te cilat pushojne njerezit. Nga Ebu Hurejra transmetohet se Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Ruhuni nga dy te mallkuar (qe i mallkojne)! Shoket thane: Kush jane ato? Muhammedi a.s. tha: 1. Ai qe kryen nevojen personale ne rruge (ku njerezit kalojne) dhe 2. Ai qe kryen nevojen personale nen hijen e pemes (ku pushojne njerezit).”

Pas kryerjes se nevojes personale eshte rregull i padiskutueshem pastrimi i trupit (organit). Nga Enesi r.a. kemi se: “Ai qe kryen nevojen personale duhet te pastrohet patjeter me uje. Ai tregon dhe rastin e Pejgamberit i cili cdo here qe shkonte per te kryer nevojen merrte me vete nje en me uje.”  Pastrimi nuk duhet bere me doren e djathte, por me doren e majte. Pas pastrimtit duhet lare duart duke pasur kujdes ne menyren e larjes e cila duhet te jete e bollshme dhe cilesin e larjes.
Pas daljes nga banjo duhet thene pa ze (me brendesin e vetes) : “O Allah! Te kerkoj falje!” Ose “Falenderimi i takon Allahut! I cili largoi nga une papastertite dhe me dha shendet!”

Pergatiti
Gezim KOPANI