Çertifikata e vaksinimit kohë më parë

Çertifikata e vaksinimit nuk eshte diçka e re, por ajo eshte nje praktik e njohur kohe me pare. Ne fotografi shikohet çertifikata e vaksinimit e bere ne vitin 1908.  Kjo çertifikat eshte leshuar nga Perandoria Osmane ne kohen e sundimit te Sulltan Abdulhamitit II-te.

Te dhenat e çetifikates jane:

Çertifikate vaksinimi
Emri i te vaksinuarit (ne rastin konkret Ismail Efendiu)
Vitet: 10
Emri i babait: Mehmet Aga
Profesioni i prindit: Karrocier
Feja: Islam
Qyteti; Stamboll
Qarku: Yskydar
Zona: Tynusbagi
Lagja:
Rruga; Edhem Pasha
Numri i shtepise; 44

Po ashtu çertifikata ka te shkruar: “Me deshire dhe pa inponim eshte bere vaksinimi per here te dyte i personit ne fjale per mbrotje nga pandemia dhe dorezohet kjo çertifikat e leshuar me date; 13 tetor 1908 (ose 1326 hixhri)”.
Pergjegjesi i vaksinimit: Mustafa bin Husejn

Pergatiti
Gezim KOPANI