Thirrje: Komuniteti Mysliman i Shqipërisë i bën thirrje besimtarëve që të deklarojnë në Census përkatësin fetare

Xhamia e Koder Hanit , Puke

Thirrje
Të dashur besimtarë, praktikantë ose jo. Nesër, datë 18 shtator 2023, në të gjithë Shqipërinë do të nisë Censusi, Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave të të gjithë shqiptarëve. Ky është një proces tepër i rëndësishëm, pasi në të do të deklarohet edhe përkatësia fetare e çdo individi. Megjithëse kjo pjesë është lënë “deklarim me dëshirë”, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ju bën thirrje dashamirëse të gjithë besimtarëve, qofshin praktikantë ose jo, të deklarojnë përkatësinë e tyre fetare duke iu përgjigjur pyetjes, ‘cila është feja ose besimi që ndjek ose i përket’, të shënoni: “Islam/Musliman”.Deklarojeni me krenari besimin tuaj dhe sigurohuni që regjistruesi ta hedhë saktë në tabelën elektronike, ashtu siç ju e deklaroni.Thirrja nuk është për numra, është për krenari e dinjitet të besimit të secilit.

Burimi: KMSH

Blogu personal: https://gezimkopani.blogspot.com/