Doc. Prof. Jup Kastrati në fshatin Kabash të Pukës (foto)

Kabash , Pukë 1978

Kabash , Pukë

Fotografi e bere tek shkolla e fshatit Kabash , Pukë ne vitin 1978. Ne mes (me syze) eshte Doc. Prof. Jup Kastrati 

Fotografi e publikuar per here te pare ne internet nga Gezim Kopani